Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lassen, Niels. (2018) A PRELIMINARY STUDY OF OPTIMAL THERMAL COMFORT CRITERIA IN A NEW NV OFFICE BUILDING IN NORWAY. Roomvent&Ventilation 2018: Excellent Indoor Climate and High Performing Ventilation. Proceedings.
  • Lassen, Niels. (2018) A study of running set-points and user IEQ satisfaction perspectives in the Norwegian commercial building stock. Proceedings of the 39th AIVC Conference. 7th TightVent Conference. 5th venticool Conference. Smart Ventilation for buildings..