Stefano Nichele

Associate Professor at HiOA Institutt for datateknologi og informatikk
73594265 45134015
HiOA, Pilestredet 35, Oslo, PS429

Bakgrunn og aktiviteter

Associate Professor at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (Oslo).

email: stefano.nichele@hioa.no

Research interests: * Bio-inspired computation; *Cellular automata; *Genetic algorithms; *Artificial development & evolution; *Complex systems; *Evolution in Materio

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport