Bakgrunn og aktiviteter

Jobben som HR-konsulent ved IPM består av følgende arbeidsoppgaver:

- Rekruttering og tilsetting

- Personalforvaltning

- Mottak av nyansatte

- Lønn og forskudd

- Fravær- og ferieoversikt

- Personalsaker

- Forlengelse og avslutning av arbeidsforhold

- Koordinering av disputas

- Ansettelse av studentassistenter

- Administrering av kontorarealer og romplassering

- Studentarbeidsplasser

- Adgangskontroll og nøkkeladministrasjon