Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområde

  • Rekruttering og ansettelse av faste og midlertidige stillinger
  • Forlengelse og avslutning av arbeidsforhold
  • Onboarding av nyansatte
  • Personalforvaltning
  • Lederstøtte i HR-relaterte saker

Bakgrunn

  • Mastergrad i rådgivningsvitenskap
  • HR-rådgiver i Møre og Romsdal politidistrikt
  • HR-medarbeider ved NTNU Trondheim