Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Nejati Moharrami, Neda; Boyartchuk, Victor; Espevik, Terje. (2018) Role of CD5L in control of human innate immune function. 2018. ISBN 978-82-326-3578-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (395).