Bakgrunn og aktiviteter

Institutt for cellebiologi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Niyonzima, Nathalie. (2015) Role of the complement system in inflammatory responses to cholesterol crystals. 2015. ISBN 978-82-326-0813-3.