Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Abel, Nanna Louise; Rotabakk, Bjørn Tore; Lerfall, Jørgen. (2018) The influence of lipid composition, storage temperature, and modified atmospheric gas combinations on the solubility of CO2 in a seafood model product. Journal of Food Engineering. vol. 216.