Nancy Bazilchuk

Journalist og engelsk redaktør Kommunikasjonsavdelingen Vitenskapsmuseet administrasjon
73596040 91897321
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 304

Bakgrunn og aktiviteter

OBS! Fra nå til August 2018, er jeg i Arizona i USA, 9 timer tidligere enn Norge/mesteparten av Europa. I tillegg jobber jeg bare 60 prosent, som betyr at du må ta kontakt med andre ansatt ved Kommunikasjonsavdelingen hvis du trenger øyeblikkelig hjelp.

 Jobber som journalist og skriver og redigerer artikler på engelsk for gemini.no/en og for andre publiseringskanaler.

Kort sagt, er jeg amerikanske journalist ved Kommunikasjonsavdeling som skriver nyheter og tekst (på engelsk) til nettsider. Nå starter jeg å lage videoer til NTNUs YouTube kanal.

I fritid jobber jeg som frilanse journalist, særlig i USA. Et utvalg av artikler mine finnes her.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner