Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som journalist og seniorrådgiver og skriver og redigerer artikler på engelsk for geminiresearchnews.com og for andre publiseringskanaler.

Kort sagt, er jeg amerikanske journalist ved Kommunikasjonsavdeling med mer en 30-års erfaring som skriver nyheter og tekst (på engelsk) til nettsider. Nå starter jeg å lage videoer til NTNUs YouTube kanal.

I fritid jobber jeg som frilanse journalist, særlig i USA. Jeg er ivrig friluftsdame og hvis jeg er ikke på kontoret er jeg sikkert ut i marka, på fots eller på ski. Et utvalg av artiklene mine finnes her.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner