Nancy Reney Bazilchuk

Journalist og engelsk redaktør Kommunikasjonsavdelingen Vitenskapsmuseet administrasjon
73596040 91897321
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 304

Bakgrunn og aktiviteter

Jobber som journalist og skriver og redigerer artikler på engelsk for gemini.no/en og for andre publiseringskanaler.

Kort sagt, er jeg amerikanske journalist ved Kommunikasjonsavdeling som skriver nyheter og tekst (på engelsk) til nettsider. Nå starter jeg å lage videoer til NTNUs YouTube kanal.

I fritid jobber jeg som frilanse journalist, særlig i USA. Et utvalg av artikler mine finnes her.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner