Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som journalist og seniorrådgiver og skriver og redigerer artikler på engelsk for Norwegian SciTech News og for andre publiseringskanaler.

Kort sagt, er jeg engelsk-språklig journalist ved Kommunikasjonsavdeling med mer en 30-års erfaring som skriver nyheter og tekst (på engelsk) til nettsider. Nå starter jeg å lage videoer til NTNUs YouTube kanal.

I fritid jobber jeg som frilanse journalist, særlig i USA. Jeg er ivrig friluftsdame og hvis jeg er ikke på kontoret er jeg sikkert ut i marka, på fots eller på ski. Et utvalg av artiklene mine finnes her.