Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som seniorrådgiver og skriver og redigerer artikler på engelsk for Norwegian SciTech News og for andre publiseringskanaler. I 2021 startet jeg også som podkastvert for NTNUs ny podkast på engelsk, 63 Degrees North

Kort sagt, er jeg engelsk-språklig journalist ved Kommunikasjonsavdeling med mer en 30-års erfaring som skriver nyheter og tekst (på engelsk) til nettsider. Jeg også lager videoer til NTNUs YouTube kanal.

I fritid jobber jeg som frilanse journalist, særlig i USA. Jeg er ivrig friluftsdame og hvis jeg er ikke på kontoret er jeg sikkert ut i marka, på fots eller på ski. Et utvalg av artiklene mine finnes her.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2016

  • Bazilchuk, Nancy Reney. (2016) After 100 Years, Scientists Are Finally Starting to Understand the Mysterious Great Gray Owl. Audubon. vol. 118 (5).
  • Ystgaard, Ingrid; Bazilchuk, Nancy Reney. (2016) Jernaldermenneskene likte bling, de også. Aftenposten Historie [Tidsskrift]. 2016-01-20.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004