Bakgrunn og aktiviteter

Morten Flate Paulsen er fungerende generalsekretær i ICDE - the International Council for Open and Distance Education. Han er også rektor og daglig leder for Campus NooA styremedlem i Fleksibel utdanning Norge.

Han er sivilingeniør fra NTH, har en doktorgrad i voksenpedagogikk fra Penn State University og er professor i nettbasert utdanning. Han har vært engasjert som professor II ved Høgskolen i Gjøvik (2012-2013), Høgskolen i Sør-Trøndelag (2013-2015) og NTNU (2016-).

Han arbeidet for NKI i 30 år og det meste av tiden var han utviklingsleder for NKIs nettstudier. Han har deltatt i et dusin EU-prosjekter om nettbasert utdanning, holdt mer enn 100 foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser og publisert mer enn 100 fagartikler, rapporter og bøker om nettbasert utdanning.

Han har sittet i redaksjonsrådene for de internasjonale fagtidsskriftene IRRODL, EURODL, the Asian Journal of Distance Education og seminar.net.

Han har erfaringer med Moodle som Adjunct Professor ved Athabasca University i Canada (1999-2005) ogProfessor associado ved Universidade Aberta i Portugal (2009-2010).

Han har vært President i European Distance and E-Learning Network (EDEN) (2010-2013) og medlem av forskningskommiteen til European Association for Distance Learning (2004-2010). Han har sittet i styret for Studiesenteret.no (2011-2015) og vært ansattrepresentant i styret for NKI Nettstudier (2007-2011).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Paulsen, Morten Flate; Szücs, András. (2013) The Joy of Learning : Enhancing Learning Experience : Improving Learning Quality Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2013 Annual Conference. 2013. ISBN 978-963-89559-3-7.