Bakgrunn og aktiviteter

Litt om meg

Jeg jobber som rådgiver ved NTNU karriere.
Mine hovedoppgaver er å være Utdanningskoordinator for utdanning – toppidrett, og Karriereveileder

Som Utdanningskoordinator for utdanning – toppidrett koordinerer jeg avtalen som NTNU har med Olympiatoppen/Norges idrettsforbund, og veileder studenter som ønsker å kombinere utdanning med toppidrett i samarbeid med fakultetene, instituttene, fagmiljøene ved NTNU og Olympiatoppen, Norges idrettsforbund og særforbundene.

Som Karriereveileder ved NTNU karriere veileder jeg studenter i utdanningsvalg og omvalg, studievaner, og jobbsøkerprosessen med kompetansekartlegging, jobbmuligheter, råd om oppsett av CV og søknad, forberedelse til intervju m.m.

I tillegg holder jeg foredrag og kurs, og utvikler e-kurs, for studenter innen de overnevnte områdene.

 

Utdanning og tidligere arbeidserfaring

Jeg er utdannet ved NTNU, med en bachelorgrad med fordypning i psykologi og pedagogikk, og en mastergrad i rådgivning. I min masteroppgave skrev jeg om bruk av dialog som teknikk i konflikthåndtering.

Fra august 2009 – januar 2016 har jeg arbeidet med HR ved Det medisinske fakultet. Mine arbeidsoppgaver ved DMF har vært:

  • Rekruttering

  • Strategisk personalplanlegging

  • Prosessleder HR i BEVISST - NTNUs virksomhetsstyringssystem.

  • Arbeidsmiljø og organisasjonskultur

  • Konfliktforebygging og –håndtering

  • Kompetanse- og lederutvikling

  • Lederstøtte i HR-spørsmål