Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Kolstø, Morten Ivar; Holt, Rune Martin. (2012) Water in Clay and Shale - Molecular Scale and Rock Physics Modelling vs. Experiments. 74th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012.
  • Bhuiyan, Md Anwar Hossain; Kolstø, Morten Ivar; Holt, Rune Martin. (2011) Effects of stress and strain on wave velocities in compacted sand-kaolinite and kaolinite-smectite. 73rd EAGE Conference & Exhibition Incorporating SPE EUROPEC 2011.
  • Bhuiyan, Mohammad Hossain; Kolstø, Morten Ivar; Holt, Rune Martin. (2010) Mechanical and acoustical properties of sand - clay mixtures under stress. 44th US Rock Mechanics Symposium Proceedings.
  • Holt, Rune Martin; Kolstø, Morten Ivar; Stenebråten, Jørn F; Sønstebø, Eyvind F.. (2009) Use of Compacted Claystone to Understand Insitu Stress Sensitivity of Overburden Shales. 71st EAGE Conference & Exhibition Amsterdam 2009.

Rapport/avhandling

  • Kolstø, Morten Ivar; Holt, Rune Martin. (2013) Water in shale: Molecular modeling and Rock Physics Experiments. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2013. ISBN 978-82-471-4219-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (2013:61).