Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Sourouri, Mohammed. (2015) Scalable Heterogeneous Supercomputing: Programming Methodologies and Automated Code Generation. 2015. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo. (1703).
  • Sourouri, Mohammed. (2012) A Parallel Front Propagation Method: Simulating Geological Folds on Parallel Architectures. 2012.