Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Kahn, Michael; Eide, Trond; Grytli, Eir Ragna; Hove, Jon Olav; Tretvik, Aud Mikkelsen. (2019) Høringsuttalelse. Saksnr. 19/2116. Forslag til endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling. 2019.
  • Grytli, Eir Ragna; Jurošević, Sonja; Kahn, Michael; Rodwell, Dennis. (2013) Assessment of European and national Policies related to energy efficiency and heritage conservation. 2013.