Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Lee, Ming-Chang. (2020) Euro-Par 2020: Euro-Par 2020: Parallel Processing. Springer. 2020. ISBN 978-3-030-57675-2. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) (0).
  • Lee, Ming-Chang. (2020) Proceedings of the 34th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA 2020). Springer. 2020. ISBN 978-3-030-44041-1. Advances in Intelligent Systems and Computing (0).

Del av bok/rapport