Mikkel Eske Nørgaard Sørensen

Stipendiat Institutt for teknisk kybernetikk
O. S. Bragstads plass 2, Elektro D * D351A

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport