Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i biosystematikk med konservator ansvar i TRH ved NTNU Vitenskapsmuseet (VM).

Jeg bruker fylogenetisk metode til å studere en rekke biologiske fenomener på ulike taksonomiske nivå av planter og sopp (inkl. lav). Jeg benytter i stor grad herbarium-/fungarium materiale i min forskning og moderne statistisk analyseverktøy for data analyse. Jeg leder forskergruppa Integrative Taxonomy and DNA Barcoding (TAXA) i to-spann med Torbjørn Ekrem og er aktivt deltagende i forskergruppene Bio3D (VM) og ISOP (NHM, UiO). 

Vurderer du en master/MSc innen biosystematikk / bevaringsgenetikk? Vi tilbyr prosjekter både på planter og sopp. Se denne siden for kort beskrivelse av pågående prosjekter.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016