Bakgrunn og aktiviteter

Forskning  Jeg bruker fylogenetisk metode til å studere en rekke biologiske fenomener på ulike taksonomiske nivå av planter (f.eks. leppeblomster) og sopp (inkl. lav). Jeg benytter i stor grad herbarium-/fungarium materiale i min forskning og moderne statistisk analyseverktøy for data analyse. Jeg leder forskergruppa Integrative Taxonomy and DNA Barcoding (TAXA) i to-spann med Torbjørn Ekrem og er aktivt deltagende i forskergruppene Bio3D (VM) og ISOP (NHM, UiO). 

Vitenskapelige samlinger   Jeg er konservator med fagansvar for karplantene ved NTNU Vitenskapsmuseet (herbarium i TRH) og soppsamlinga ved NHM (fungarium O).

Undervisning  De siste par årene har jeg undervist på kurset  BI1002 (Faunistikk and Floristikk) ved NTNU og på ForBio kurset DNA barcoding - from sequences to species.

Vurderer du en master/MSc innen biosystematikk / bevaringsgenetikk? Vi tilbyr prosjekter både på planter og sopp. Se denne siden for kort beskrivelse av pågående prosjekter.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017