Mia Vedel Sørensen

Ph.d.-kandidat

Realfagbygget, Gløshaugen

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med karbonbalansen i tre ulike plantesamfunn i Dovrefjell. Her relaterer jeg forbusking, beiting, og ulike plantetrekk med kabonlagre og flukser i de ulike plantesammfunn.  Mit PhD-prosjekt er en del av ECOSHRUB

Les mere her.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner