Bakgrunn og aktiviteter

Forsker på behandling av søvnvansker hos pasienter med bipolar lidelse

Jobber som psykologspesialist ved Akuttseksjonen på Østmarka, St. Olavs Hospital.

Er fra høsten 2012 med og driver behandlingsstudien "SLEEP-BP: Kognitiv atferdsterapi for insomni til pasienter med bipolar lidelse i stabil fase" hvor vi prøver ut behandlingsformen CBT-I på pasienter som har bipolar lidelse og søvnvansker i stabil fase av sykdommen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Steinan, Mette J Kvisten; Anderssen, Norman. (2004) Rapport fra spørreundersøkelsen "Trivsel, nedstemthet, seksualitet og holdninger". 2004.