Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeidsområder

 • Studentrekruttering

Utdannelse:

 • Cand.philol (hovedfag/mastergrad) i medievitenskap - Visuell kommunikasjon
 • Digital Markedsføring
 • eGovernment - omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT (SOS6510)
 • Sosiale medier i offentlig sektor (SOS6515)
 • Innovasjon og nyskaping (MM6002)
 • Mellomfag religionvitenskap
 • Grunnfag litteraturvitenskap

Interesser og kompetanseområder

 • Tverrfaglig prosjektarbeid
 • Kommunikasjon
 • Innovasjon og nyskaping
 • e-læring / nettbasert læring
 • Sosiale medier

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Borgersen, Terje; Larsson, Anne Mette Kristi. (2006) Exit Saddam. Fra leder til Lasaron. En medievitenskapelig analyse av den pressefotografiske fremstillingen av Saddam Hussein som fiende. 2006.