Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver: 

  • Rådgivning og lederstøtte HR-området
  • Organisasjonsutvikling
  • Leder- og kompetanseutvikling
  • Strategiarbeid, strategisk personalplan
  • HMS-koordinator, SU-fakultetet
  • IA-arbeid