Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt:

Utvikling av standardiserte, automatiserte, digitaliserte og integrerte økonomitjenester.