Bakgrunn og aktiviteter

 

Merete Lie, professor 

My field of research is feminist technoscience. With a background in social anthropology I have been working across the interdisciplinary fields of Gender Studies and Science and Technology Studies. My research includes a variety of themes related to gender, including work research and changing technologies, and globalization. With my colleague Ragnhild Lund, I have conducted a longitudinal study of Malaysian women workers (1986-2015) in Norwegian owned industry based on biographical interviews. The longitudinal study includes field studies of the companies’ transfer of production to China. At present, my research includes biopolitics, assisted reproductive technologies, medical imaging and bioart.

 

Forskningsprosjekter:

Posthumane perspektiver på velferdsteknologi (Spydspissprosjekt HF/NTNU) 2014-2017

Robotic Care. Networks of Health, Technology and Culture (NFR/IKTPLUSS 2015-2016)

Inside out. New images and imaginations of the body (NFR/KULVER) 2010-2014

Reproductive relations. Production of gendered meaning in the field of reproduction (NFR/kjønnsforskningsprogrammet) 2009-2012

The social meaning of children. Fertility, gender and social class (NFR/FRISAM)  2009-2012 

 Globalization and marginalization: Norwegian companies in China (NTNU tverrfaglige satsinger) 2003-2009

Perceptions of gender, genes and reproduction (NFR/ELSA 2002-2008)

 

FORSKNINGSINTERESSER:

Kjønn, teknologi og vitenskap, assistert reproduksjon, medisinsk bildeteknologi, IKT, globalisering

 

 PUBLIKASJONER

Lie M and KH Sørensen (eds): Making technology our own? Domesticating technology into everyday life, Oslo: Scandinavian University Press 1996

Lie, M (ed): He, She & IT Revisited. New Perspectives on Gender in the Information Society. Oslo: Gyldendal Akademisk 2004 (Se bilde av forsiden)

 

Lie, M, R Lund and G H Hansen (eds) 2008 Making it in China, Høyskoleforlaget/Norwegian Academic Press

In Chinese: 在中国制造. Shanghai Century Literature Publishing Company 2012

 

Ellingsæter, A L, A-M Jensen and M Lie (eds) 2013 The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe. London: Routledge 

http://www.routledge.com/books/details/9780415810913/

 

Lie, Merete & Nina Lykke (eds) Assisted Reproduction across Borders. Feminist Perspectives on

Normalizations, Disruptions and Transmissions. NY and London: Routledge 2017

https://www.routledge.com/Assisted-Reproduction-Across-Borders-Feminist-Perspectives-on-Normalizations/Lie-Lykke/p/book/9781138674646

Assisted Reproduction Across Borders: Feminist Perspectives on Normalizations, Disruptions and Transmissions (Hardback) book cover

Lenker:

http://insideoutimaging.wordpress.com/

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner