Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektdirektør for campusutvikling har på vegne av rektor, ansvar for campusutvikling ved NTNU. I dette ligger innhenting og utvikling av kunnskapsgrunnlag som sikrer at campus styrker NTNU i kvalitet og posisjon innen kjernevirksomheten i forbindelse med samlingen av campus i Trondheim.  Sterkt kunnskapsbasis er helt nødvendig for å gi godt beslutningsgrunnlag til NTNUs ledelse og Kunnskapsdepartementet som "eier". Gjennomføring av beslutninger knyttet til campusutvikling er prosjektdirektørens ansvar.

Prosjektdirektør for Campusutvikling sitter i rektors strategiske ledergruppe, - rektoratet.

https://www.ntnu.no/campusutvikling/