Bakgrunn og aktiviteter

Merete er stipendiat ved NTNU nanomekanisk lab, ved Institutt for Konstruksjonsteknikk. Med hovedveileder førsteamanuensis Jianying He, og biveilederne professor Zhiliang Zhang og professor 2 Helge Kristiansen. I avhandlingen jobber hun med å modellere varmeoverføring i spesifikke materialer på atomnivå. Merete har en M.Sc. grad innen industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering innen teoretisk kjemi fra NTNU. Merete har tidligere vært aktiv i studentpolitikk. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Falck, Merete; Høyvik, Ida-Marie; Koch, Henrik. (2016) A Study of Thymine to Support Experimentalists. 2016.