Bakgrunn og aktiviteter

Seniorkonsulent i gruppen for Dokumentasjonsforvaltning i DOKU. Har tilhold på Dora hvor NTHs gamle papirarkiver er i depot, og hvor nyere arkiver (fra 1996 og fremover) er deponert.

Ansvarsområder 

  • Ordning og avlevering av arkiv
  • Gir veiledning vedr. arkiv som skal til Dora
  • Forespørsler fra forskere, tidligere studenter og ansatte

Kompetanse

  • Ordning og avlevering
  • Lovverk 

Erfaring

  • Interkommunalt arkiv, avd. Trøndelag, samt erfaringer fra andre yrker og arbeidsplasser 

Utdannelse

  • Dokumentasjonsvitenskap, mellomfag
  • Cand. mag. Allmen litteraturvitenskap, mellomfag, og Kulturarbeidstudier. Ex. phil.