Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Jeg jobber som seksjonssjef ved Servicesenter for eiendom i Avdeling for campusservice.

Som leder for servicesenteret har jeg det overordnede ansvaret for:

  • Håndtering av henvendelser for eiendomsfunksjonen på NTNU
  • Saksbehandling av innmeldte behov i e-vaktmester
  • Intern- og eksternkommunikasjon vedr. eiendomsfunksjonens tjenester og leveranse, herunder forvaltning av eiendomsfunksjonens digitale kommunikasjonskanaler og kundeoppfølgingssystem
  • Dialog og oppfølging av kontaktpersoner ved NTNUs fakulteter og enheter

Kompetanse

Jeg har vært ansatt i Avdeling for campusservice siden oktober 2018. Jeg er utdannet  lærer ved NTNU og har i tillegg tatt ledelsesfag ved BI Trondheim.

Jeg har 9 års erfaring som leder på ulike nivåer og innenfor ulike bransjer, og har jobbet med blant annet telecom, inkasso, bank og finans, HR og lønn. Jeg har vært leder for ledere, rådgivere, saksbehandlere og konsulenter, og har bred erfaring med kundebehandling og kommunikasjon.