Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Fra januar 2021 er jeg i 100% stilling i Innføringsprosjektet for BOTT Økonomi og lønn (ØL) hvor jeg jobber i prosjektkontoret og er kommunikasjonsansvarlig i prosjektet. Jeg deltar også i det nasjonale BOTT ØL-prosjektet for kommunikasjon.

Jeg har det overordnede ansvaret for:

 • Produksjon av innhold og publisering på NTNUs intranett, og sosiale medier.
 • Drift, vedlikehold og videreutvikling av utviklingsprosjektene sine digitale kanaler, inkludert redigering og videreutvikling av nettsider.
 • Bidra i arbeid med kommunikasjonsplaner og utforme informasjonsmateriell, nyhetsbrev og presentasjoner.
 • Bidra til planlegging, faglig rådgiving og gjennomføring av ulike kommunikasjonsaktiviteter i utviklingsprosjektene.
 • Bidra til planlegging og gjennomføring av arrangement som f.eks informasjonsmøter og andre aktiviteter for å involvere ansatte, studenter og andre berørte.
 • Foto, video og bildeproduksjon
 • Oversettelse av informasjon til engelsk
 • Gi faglige og strategiske råd til prosjektleder og prosjektorganisasjon.
 • Bistå i prosjektgjennomføringen som kommunikasjonsressurs og prosjektstøtte.

Fra november 2019 til januar 2021 har jeg jobbet som seksjonssjef ved Servicesenter for økonomi ved Økonomiavdelingen. Servicesenter for økonomi skal ivareta funksjonen som knutepunkt i kommunikasjon mellom felles økonomifunksjon og øvrige deler av NTNU.

Jeg har hatt overordnet ansvar for:

 • Kommunikasjon og brukerkontakt
 • Opprettelse og vedlikehold av tilganger i alle NTNU's økonomisystem
 • Utvikling og opplæringstilbud
 • Servicetelefon for lønn og reiseregning

Fra oktober 2018 til oktober 2019 har jeg jobbet som leder for Servicesenteret for eiendom i Campusservice, hvor jeg har hatt det overordnede ansvaret for:

 • Håndtering av henvendelser for eiendomsfunksjonen på NTNU
 • Saksbehandling av innmeldte behov i e-vaktmester
 • Intern- og eksternkommunikasjon vedr. eiendomsfunksjonens tjenester og leveranse, herunder forvaltning av eiendomsfunksjonens digitale kommunikasjonskanaler og kundeoppfølgingssystem
 • Dialog og oppfølging av kontaktpersoner ved NTNUs fakulteter og enheter

Kompetanse

Jeg er utdannet  lærer ved NTNU og har i tillegg tatt ledelsesfag ved BI Trondheim.

Jeg har 10 års erfaring som leder på ulike nivåer og innenfor ulike bransjer, og har jobbet med blant annet telecom, inkasso, bank og finans, HR og lønn. Jeg har vært leder for ledere, rådgivere, saksbehandlere og konsulenter, og har bred erfaring med kundebehandling og kommunikasjon.