Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Jeg jobber som seksjonssjef ved Servicesenter for økonomi ved Økonomiavdelingen, og har vært her siden november 2019. Servicesenter for økonomi skal ivareta funksjonen som knutepunkt i kommunikasjon mellom felles økonomifunksjon og øvrige deler av NTNU.

Jeg har overordnet ansvar for:

  • Kommunikasjon og brukerkontakt
  • Opprettelse og vedlikehold av tilganger i alle NTNU's økonomisystem
  • Utvikling og opplæringstilbud
  • Servicetelefon for lønn og reiseregning

Fra oktober 2018 til oktober 2019 har jeg jobbet som leder for Servicesenteret for eiendom i Campusservice, hvor jeg har hatt det overordnede ansvaret for:

  • Håndtering av henvendelser for eiendomsfunksjonen på NTNU
  • Saksbehandling av innmeldte behov i e-vaktmester
  • Intern- og eksternkommunikasjon vedr. eiendomsfunksjonens tjenester og leveranse, herunder forvaltning av eiendomsfunksjonens digitale kommunikasjonskanaler og kundeoppfølgingssystem
  • Dialog og oppfølging av kontaktpersoner ved NTNUs fakulteter og enheter

Kompetanse

Jeg er utdannet  lærer ved NTNU og har i tillegg tatt ledelsesfag ved BI Trondheim.

Jeg har 10 års erfaring som leder på ulike nivåer og innenfor ulike bransjer, og har jobbet med blant annet telecom, inkasso, bank og finans, HR og lønn. Jeg har vært leder for ledere, rådgivere, saksbehandlere og konsulenter, og har bred erfaring med kundebehandling og kommunikasjon.