Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Sanders, Richard Torbjørn; Mbaabu, Frank; Shiaa, Mazen Malek. (2012) End-user Configuration of Telco Services. 2012 16th International Conference on Intelligence in Next Generation Networks (ICIN), Berlin, 8-11 Oct. 2012.
  • Aagesen, Finn Arve; Supadulchai, Paramai; Anutariya, Chutiporn; Shiaa, Mazen Malek. (2005) Configuration Management for an Adaptable Network System. Proceedings of the IFIP Open Conference on Metropolitan Area Network Architecture, protocols, control and management 2005.

Rapport/avhandling

  • Hellan, Lars; Shiaa, Mazen Malek; Sutthiku, Kirati. (2008) Service Composition Using Natural Language Processing. 2008.
  • Shiaa, Mazen Malek. (2005) Mobility Management in Adaptable Service Systems. 2005. ISBN 82-471-7156-2.