Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder:

  • Drift og vedlikehold av instituttets nettsider
  • Hovedansvar for internkommunikasjon ved instituttet
  • Øvrige oppgaver innenfor kommunikasjon

Bakgrunn:

2018  - 2020: Kommunikasjonsmedarbeider - NTNU Campusutvikling
2014 - 2018: Kommunikasjonsrådgiver, Kompetansesenter rus - Midt-Norge, St. Olavs Hospital
2011 - 2014: Digital markedskonsulent, Digitas LBi
2006 - 2011: Journalist i ulike redaksjoner - Avis og magasin

Utdanning:

2009-2010: Grafisk design, Norges Kreative Høyskole Trondheim
2004-2006: Bachelor i journalistikk med fordypning i sosiologi, Mediehøgskolen Gimlekollen
2002-2004: Mellomfag i sosiolog, NTNU