Mathias Nikolai Arnesen

Stipendiat Institutt for matematiske fag
73591698
Alfred Getz vei 1, Sentralbygg II * 1101

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner