Bakgrunn og aktiviteter

Medveileder

Nåværende

 • Marte Løkken Myrvold, Kraftestimering i robotmanipulatorer, Masteroppgave
 • Synne Fossøy, Lyapunov kontroll i Konform Geometrisk Algebra, Masteroppgave
 • Espen Lunden, Kraftkontroll i Constraint-based task spesifisering for robotisert vareproduksjon, Masteroppgave
 • Abdulrahim Habboush, Robotisert Kutting for Matvareproduksjon, Masteroppgave
 • Andreas Moltumyr, Closed loop additive manufacturing by robotic manipulator, PhD

Tidligere

 • Ivar Eriksen, "Setup and Interfacing of a KUKA Robotics Lab", 2017, Masteroppgave, NTNUOPEN
 • Shahrukh Khan, "Control and Development of a Wearable Semi-Active Tremor Suppression Device", 2019, Masteroppgave, NTNUOPEN
 • Lill Maria Gjerde Johanssen, "Robot Dynamics with ROS and CasADi", 2019, Masteroppgave, NTNUOPEN
 • Morten Andre Astad, "Vive for Robotics: Rapid Robot Cell Calibration", 2019, Masteroppgave, NTNUOPEN

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Moltumyr, Andreas Hanssen; Arbo, Mathias Hauan; Gravdahl, Jan Tommy. (2020) Towards Vision-based Closed-loop Additive Manufacturing: A Review. Proceeding of 3rd International Symposium on Small-scale Intelligent Manufacturing Systems (SIMS2020).
 • Astad, Morten Andre; Arbo, Mathias Hauan; Grøtli, Esten Ingar; Gravdahl, Jan Tommy. (2019) Vive for Robotics: Rapid Robot Cell Calibration. Proceedings, 2019 IEEE 7th International Conference on Control, Mechatronics and Automation.
 • Johannessen, Lill Maria Gjerde; Arbo, Mathias Hauan; Gravdahl, Jan Tommy. (2019) Robot Dynamics with URDF & CasADi. Proceedings, 2019 IEEE 7th International Conference on Control, Mechatronics and Automation.
 • Utstumo, Trygve; Dørum, Jarle; Arbo, Mathias Hauan; Berge, Therese W.; Goldberg, Steve; Overskeid, Øyvind; Gravdahl, Jan Tommy. (2015) Asterix - Automatisk ugraskontroll i radkulturer. Bioforsk-konferansen 2015. Sammendrag av presentasjoner og plakater.

Rapport/avhandling