Bakgrunn og aktiviteter

Medveileder

Nåværende

  • Marte Løkken Myrvold, Kraftestimering i robotmanipulatorer, Fordypningsprosjekt
  • Synne Fossøy, Lyapunov kontroll i Konform Geometrisk Algebra, Fordypningsprosjekt
  • Espen Lunden, Kraftkontroll i Constraint-based task spesifisering for robotisert vareproduksjon, Fordypningsprosjekt
  • Andreas Moltumyr, Closed loop additive manufacturing by robotic manipulator, PhD

Tidligere

  • Ivar Eriksen, "Setup and Interfacing of a KUKA Robotics Lab", 2017, Masteroppgave, NTNUOPEN
  • Shahrukh Khan, "Control and Development of a Wearable Semi-Active Tremor Suppression Device", 2019, Masteroppgave, NTNUOPEN
  • Lill Maria Gjerde Johanssen, "Robot Dynamics with ROS and CasADi", 2019, Masteroppgave, NTNUOPEN
  • Morten Andre Astad, "Vive for Robotics: Rapid Robot Cell Calibration", 2019, Masteroppgave, NTNUOPEN

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Utstumo, Trygve; Dørum, Jarle; Arbo, Mathias Hauan; Berge, Therese W.; Goldberg, Steve; Overskeid, Øyvind; Gravdahl, Jan Tommy. (2015) Asterix - Automatisk ugraskontroll i radkulturer. Bioforsk-konferansen 2015. Sammendrag av presentasjoner og plakater.

Rapport/avhandling