Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder, oppgaver og prosjekter

 

 

Arbeidsoppgaver som er underlagt stillingen er:

1-Etablering av ny  hydraulikk lab med moderne rigg og ventiler

2-ansvarlig for å lage lab oppgaver til studenter innen hydraulikk

3-veiledning av studenter på hydraulikk lab

4-ansvarlig for sveise verksted

5-ansvarlig for maskinavdelingens verksted

6-undervisning i frihåndstegning med fokus på 3D

7-veileding av studenter på strekklapp- lab

8-veiledning av studenter på mekanikk- lab

9-ansvarlig for gjennomkjøring av sveise- lab

10-ansvarlig for innkjøp av material og utstyr til lab og verksted

11-ansvarlig for utlån av verktøy og utstyr til både ansatte og studenter

12-ansvarlig for å lage students lab oppgaver innen vibrasjonanalyse.

13-veiledning av studenter på vibrasjon- lab

14-ansvarlig for utdeling og utlån av bokser og skaper til mer enn 300 studenter

15-ansvarlig for retting av lab- rapporter (mekanikk-hydraulikk-strekk-vibrasjon….)lab

16-ansvarlig for reparasjon og vedlikehold av utstyr og maskin på verksted og lab.