Bakgrunn og aktiviteter

Stilling:

 

 • Professor emeritus, NTNU, Trondheim
 • Ekspert for European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italia 
 • Medlem av Vitenskapskomitéen for matsikkerhet (VKM), Faggruppe 7: Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

 

Utdanning:

1990 -  Bedømt professorkompetent i miljømedisin (København), immunologi (Oslo) og eksperimentell patologi (Uppsala). 

 

 • 1987: Spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin.
 • 1986: Medisinsk doktorgrad (immunologi), UiO
 • 1975: Autorisert lege
 • 1967 – 1973: Universitetet i Oslo - Cand. med.
 • 1964-1967 Militært språkkurs i russisk, russisk mellomfag (UiO)

 

Arbeidserfaring:

 

 • 2014- : Norges teknisk-naturvitenskapel​ege universitet (NTNU) - Professor emeritus
 • 2000 – 2013: Norges teknisk-naturvitenskapel​ege universitet (NTNU) - Professor II i medisin (allergi- og infeksjonsimmunologi)
 • 1985 – 2013: Folkehelseinstituttet - Spesiallege/overlege/sek​sjonsleiar/avdelingsdire​ktør
 • 1983 – 1985: Trudeau Institute, NY, USA/NIH/Forskningsrådet - Gjesteforskar
 • 1982 – 1983: Avdeling for immunologi, SIFF - Assistentlege
 • 1975 - 1982: Norges forskningsråd/Universite​tet i Oslo - Forskningsstipendiat, amanuensisvikar

 

Øvrig faglig bakgrunn:

 

 • 2014 – : Medlem av vitenskapskomiteen for mattrygghets faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
 • 2003 – : EFSA - Ekspert i panel (NDA, GMO) og arbeidsgrupper, Kritisk litteratur- og dossier-gjennomgang, utarbeiding av saksdokument ('Opinions' og Guidelines)
 • 1998 – 2000: Norsk selskap for immunologi, Verv: Formann
 • 1988 – : Medlem av ei lang rekkje nasjonale, europeiske, amerikanske og WHO-arbeidsgrupper innanfor immunologi, immuntoksikologi, allergologi og forsøksdyrarbeid
 • 1987 – : Prosjektleiar for ei lang rekkje nasjonalt eller EU-finansierte forskningsprosjekt
 •  

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner