Bakgrunn og aktiviteter

PhD prosjektet mitt er relatert til utbygging av mellomlandsforbindelser for kraftinfrstruktur i Nordsjøen. Dette innebærer utvikling av optimaliseringsmodeller for beslutningsstøtte, samt studier relatert til incentiver for multinasjonalt samarbeid ved brukt av spillteori. Målet med en slik offshore kraftinfrastruktur er todelt siden det både kan bidra til markedsintegrasjon og inkludering av vindressurser til havs. 

Veileder: Magnus Korpås

Medveiledere: Stein-Erik Fleten and Harald G. Svendsen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Kristiansen, Martin; Korpås, Magnus; Härtel, Philipp. (2017) Sensitivity analysis of sampling and clustering techniques in expansion planning models. 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I & CPS Europe.
  • Skonseng Bjerketvedt, Vegard; Kristiansen, Martin; Korpås, Magnus. (2017) Analyzing the Investment Impact of Strategic Players with Market Power. Proceedings : 2016 51st International Universities Power Engineering Conference, UPEC2016.
  • Kristiansen, Martin; Korpås, Magnus; Farahmand, Hossein; Graabak, Ingeborg; Härtel, Philipp. (2016) Introducing System Flexibility to a Multinational Transmission Expansion Planning Model. 19th Power Systems Computation Conference PSCC 2016.
  • Åmellem, Lars; Kristiansen, Martin; Korpås, Magnus. (2016) Incorporation of Flow-Based Grid Modelling in Multinational Transmission Expansion Planning. Proceedings: 15th Wind Integration Workshop.
  • Kristiansen, Martin; Korpås, Magnus; Härtel, Philipp. (2015) Scenario Robustness and Cost-Benefit Allocation for Multinational Transmission Grid Investments - A Nort Sea 2030 Case Study. Proceedings : 14th Wind Integration Workshop 14th Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants.

Rapport/avhandling

  • Kristiansen, Martin; Fosso, Olav B. (2014) Quantitative Analysis of Bidding Strategies and Decision Parameters - Short-term Hydropower Scheduling. 2014.