Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Håberg, Martin André Hystad. (2019) Optimal Activation and Congestion Management in the European Balancing Energy Market. 2019. ISBN 978-82-326-4222-9. Doktoravhandlinger ved NTNU (2019:313).