Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Håberg, Martin; Doorman, Gerard L.. (2017) A Stochastic mixed integer linear programming formulation for the balancing energy activation problem under uncertainty. 12th IEEE Power and Energy Society PowerTech Conferende PowerTech Manchester 2017.