Bakgrunn og aktiviteter

Førstelektor (deltid 20%), program for Arkiv- og samlingsforvaltning, fagenhet for samfunnsfagene, ILU. Arbeider også som konsulent med dokumentasjonsforvaltning og digital langtidsbevaring (2006- dd). Undervist i elektronsk arkiv og dokumentasjonsforvaltning på Universitetet i Oslo 2005- 2015. Førstelektor i arkiv ved Høgskolen i Oslo 2004- 2005. Rådgiver ved Riksarkivet, avdeling for elektronisk arkiv og tilynsavdeligen 1998- 2004 og 2005- 2006.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Hanisch, Tore Jørgen; Bould, Martin. (1999) Notes on Morten Hahn-Pedersen, "AP Møller og den Danske Olie", with a Response by Morten Hahn-Pedersen. ?.

Bøker

  • Bould, Martin. (2006) The Torvald Klaveness Group A Decade of Dramatic Growth and Changes 1996 - 2006. 2006. ISBN 82-303-0655-9.
  • Hanisch, Tore Jørgen; Bould, Martin. (1996) Megler og reder : utgitt til 50-års jubileet for Torvald Klaveness gruppen. 1996. ISBN 82-7631-034-6.

Del av bok/rapport