Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • læringsstøtte (IT i utdanningen, innovativ utdanning, elæringssystem, digital eksamen)
  • fysisk læringsmiljø
  • BLINK læringshub
  • kvalitetssikring ved SU-fakultet / elektronisk verktøy for kvalitetssikring: https://spfarm.svt.ntnu.no/kvalitetutdanning
  • kontaktperson i studieseksjonen for Institutt for sosiologi og statsvitenskap