Bakgrunn og aktiviteter

Jeg holder for tiden på med en doktorgrad om torvmoser og økosystemtjenester fra myr, med fokus på hva dette har å si for naturlig, forstyrra og restaurert myr.

Jeg har i noen år jobbet med forskning og forvaltning av myr- og kulturmark før oppstart av doktorgraden. Prosjektene var rettet mot plante- og populasjonsøkologi, regional variasjon, klimaspørsmål og restaurering. Arbeidet var ofte forvaltningsretta, og jeg har jobbet særlig mye med slåttemyr, rikmyr, høgmyr og slåttemark, NiN (Natur i Norge)-kartlegging, og videreutvikling av våtmarksindikatorer for Naturindeks.

Litt på sida er jeg ansvarlig for fugletaksering for langtidsserien i Endalen for Institutt for Naturhistorie

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling