Bakgrunn og aktiviteter

 

Forskningsinteresser:

Litteraturdidaktikk

Litteraturkritikk
 
Tekstanalyse
 
Skrivepedagogikk/skriveforskning:
•Skriving og sjanger
•Skriving i klasserommet og på universitetet
•Skrivepedagogikk
•Teori om tekst, kommunikasjon og skriving
 
Siste publikasjoner:
Liksomessay? Om Montaigne og essayet som forfallsfenomen - og om konsekvensene dette kan ha for skrivende studenter. Vinduet 4/2017, s. 130-147.
Fingrenes kraft: Om skrivepedagogikk og hjerneforskning. Norsklæreren 4/2016, s. 34-38.
 
Å skrive seg fram og ha lesere som venter på teksten. Et bidrag til historien om da prosessorientert skrivepedagogikk kom til Norge og skriveforskning etablerte seg som eget felt. Novus forlag, 2015. 394 sider.
 
Fullstendig publikasjonsliste i cristin

marte.engdal@ntnu.no

 

Eksempler på masteroppgaver jeg har veiledet:

 • Analyse av sommerkampanjen Leseknappen
 • Samtaler om litteratur i det flerkulturelle klasserommet
 • Hva skjer når samtalen om litteratur flyttes fra klasserom til nett?
 • Responssamtaler i skriveverksted. Om samtaler ved et forfatterstudium.
 • En empirisk studie av skjønnlitterære skriveprosesser.
 • Hvordan kan litteraturen utfordre kjedsomheten?
 • Skriving som dialog. Om loggskriving i norskfaget og roller i tekst. 
 •  Leselyst på yrkesfag? Om tekstuell og kontekstuell motivasjon, lesestrategier og lesebehov
 • Tekst - leser -tekst. Tre lesere skriver underveis i lesinga av Jon Fosses Stengd Gitar (1985) og Amalie Skrams Forrådt (1892)
 • En leser og romanen Falketårnet. Lesning som arbeid i et forløp.
 • Leselyst på yrkesfag? Om tekstuell og kontekstuell motivasjon, lesestrategier og lesebehov
 • Tekst - leser -tekst. Tre lesere skriver underveis i lesinga av Jon Fosses Stengd Gitar (1985) og Amalie Skrams Forrådt (1892)
  En leser og romanen Falketårnet. Lesning som arbeid i et forløp.  

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Engdal, Marte. (2005) Ricoeur and the Girls. On the Playful Presentation of Being a Girl in a Threatening Wolrd and Ricoeur's Paradigm of Reading. The European Journal of Women's Studies. vol. 12 (4).
 • Halse, Marte. (2001) Hvem er jeg og hvem kan jeg være når jeg skriver? Om å skrive seg til erkjennelse, se med leserens blikk og framstå i forskerens posisjon som en forteller. Kvinneforskning. vol. nummer 1, 2001.
 • Halse, Marte. (1998) Førtitre skriveråd. Skrivingens rom. Om å skrive fagtekster.
 • Halse, Marte. (1998) Å skrive om seg selv og å skrive for andre. Skrivingens rom. Om å skrive fagtekster.
 • Halse, Marte. (1996) Hvem snakker jeg med hos meg selv når jeg skriver, og hva har jeg å si andre? : om skriving som dobbel dialog. Skrivandet som redskap.
 • Halse, Marte. (1993) En saa kjønslig Bog kjender vi hidtil ikke i vor Literatur. Om respesjonen av Amalie Skrams roman Constance Ring. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Halse, Marte. (1992) Den prosessorienterte skrivekulturen - en kvinnekultur?. Norsklæreren.
 • Halse, Marte. (1991) Nynorsken, kulturen og klasserommet. Norsklæreren.
 • Halse, Marte. (1991) Subjektet, teksten og klasserommet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Halse, Marte. (1989) Hva har teksten på hjertet? Om hermeneutikk og skrivepedagogikk. Norsklæreren.
 • Halse, Marte. (1987) "Det har noe med skaping å gjøre.". Norsklæreren.
 • Halse, Marte. (1987) "Et fristed for tanken: Om loggskriving i skolen.". Norsklæreren.
 • Halse, Marte. (1986) Behovet for å søke tilbake. Om Anne Karin Elstad og Innhaugfolket. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.
 • Halse, Marte. (1984) Senere Lena.Om Anne Karin Elstads Forfatterskap. Arena (Foreningen for kandidater med hovedfag i økonomiske og adm).
 • Halse, Marte. (1982) En psykoanalytisk tilnærming til Constance Ring. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.
 • Halse, Marte. (1982) Om Amalie Skrams roman Constance Ring. Unitekst. Litterært Fagskrift.

Bøker

 • Halse, Marte. (1996) "Om skriving som dobbel dialog". I Ingegerd Bãckstrøm (red): Skrivandet som redskap. 1996.
 • Halse, Marte; Hoel, Torlaug Løkensgard; Smidt, Jon. (1989) Skriving i skolen. 1989. ISBN 82-02-11731-3.

Del av bok/rapport

 • Engdal, Marte. (2012) Om å skrive seg fram og ha lesere som venter på teksten - og om skrivelyst og skriveverksted på universitetet. Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie.
 • Halse, Marte. (2000) Råd til den utforskende skriver, eller: Om hvordan bruke logg, finne sin stemme og oppdra sine lesere. Fagskriving som dialog.
 • Halse, Marte. (2000) Skriving som samtale og erkjennelse. Å kunne henvende seg til Bakhtin for å se seg selv, finne ord og en egen posisjon å skrive fra. Fagskriving som dialog.
 • Halse, Marte. (1993) Loggen, novellen og jentene. Ansatser til en bakhtinsk lesing av en prosessorientert skrivekultur. Skrivepedagogisk fornying.
 • Halse, Marte. (1989) "Why shouldn't Johnny learn to write? Om forskning og skriveopplæring i California.". Skriving i skolen. Halvårsskrift for prosessorientert skrivepedagogikk.

Rapport/avhandling

 • Halse, Marte. (1995) Analyse av skriveerfaringer og skriveprosesser blant kvinnelige hovedfagsstudenter og doktorgradsstipendiater. 1995.
 • Evensen, Lars Sigfred; Halse, Marte; Hoel, Torlaug Løkensgard; Lorentzen, Rutt T.; Moslet, Inge; Smidt, Jon. (1991) Utvikling av skriftspråklig kompetanse. Forskningsbakgrunn og kunnskapsutfordringer. 1991. ISBN 82-7570-007-8.
 • Halse, Marte. (1991) Elevtekster i et tekstrom. 1991. ISBN 82-7570-014-0.
 • Halse, Marte. (1987) Innovasjon i klasserommet? En rapport om prosessorientert skrivepedagogikk. 1987.
 • Halse, Marte. (1981) Constance Ring en roman fra 1885 av Amalie Skram. En analyse. 1981.

Andre

 • Halse, Marte. (2001) "Can we let go of the narrative - or will the narrative let go of us?,or: On the researcher as narrator, Ricoeur and girl's short stories". Genres and Discourses in Education, Work and Cultural Life: Encounters of Academic Disciplines on Theories and Practices.International,interdisciplinaray conference, nr. 3. . [Mangler data]; Oslo University College, May 13 - 16, 2001.
 • Halse, Marte. (2001) "Å tenke fra lærerens liv i forskerens posisjon, eller: Om forskeren som forteller og skriving som kunnskapspraksis. [Mangler data] . [Mangler data]; Uppsala universitet,Institutionen för nordiska språk,12-13 mars, 2001.
 • Halse, Marte. (2000) Uten fortellingen er jeg ingen? Om fortellingens potensiale i arbeidet med å forme et selv og gripe den menneskelige erfaring. "Subjektdannelse, erfaring og skriftlig framstillingsform" . [Mangler data]; NTNU 25. oktober 2000.
 • Halse, Marte. (1996) Om å skrive vitenskapelig : hva gjør vi med skrivelysten på universitetet?. [Mangler data] . [Mangler data]; Kongsvold.
 • Halse, Marte. (1993) Hem snakker jeg med hos meg selv når jeg skriver og hva har jeg å si til andre? Om skriving som dobbel dialog. Kunnskapsproduksjon: Forskersubjekt, kjønn og språk . [Mangler data]; Røros, september 1992.
 • Halse, Marte. (1992) Den prosessorienterte skrivekulturen - en kvinnekultur?. Utdanningskultur og kjønn . [Mangler data]; Universitetet i Trondheim, 3. - 4. mars 1992.
 • Halse, Marte. (1991) Global interaksjon? Om barnetekster i symbolske og sosiale verdener. Foredrag om den amerikanske forskeren Anne Haas Dyson. SKRIVE-PUFF. Om amerikansk skriveforskning. . [Mangler data]; Universitetet I Trondheim, sept. 1991.