Bakgrunn og aktiviteter

 

Forskningsinteresser:

Litteraturdidaktikk

Litteraturkritikk
 
Tekstanalyse
 
Skrivepedagogikk/skriveforskning:
•Skriving og sjanger
•Skriving i klasserommet og på universitetet
•Skrivepedagogikk
•Teori om tekst, kommunikasjon og skriving
 
Siste publikasjoner:
Liksomessay? Om Montaigne og essayet som forfallsfenomen - og om konsekvensene dette kan ha for skrivende studenter. Vinduet 4/2017, s. 130-147.
Fingrenes kraft: Om skrivepedagogikk og hjerneforskning. Norsklæreren 4/2016, s. 34-38.
 
Å skrive seg fram og ha lesere som venter på teksten. Et bidrag til historien om da prosessorientert skrivepedagogikk kom til Norge og skriveforskning etablerte seg som eget felt. Novus forlag, 2015. 394 sider.
 
Fullstendig publikasjonsliste i cristin

marte.engdal@ntnu.no

 

Eksempler på masteroppgaver jeg har veiledet:

 • Analyse av sommerkampanjen Leseknappen
 • Samtaler om litteratur i det flerkulturelle klasserommet
 • Hva skjer når samtalen om litteratur flyttes fra klasserom til nett?
 • Responssamtaler i skriveverksted. Om samtaler ved et forfatterstudium.
 • En empirisk studie av skjønnlitterære skriveprosesser.
 • Hvordan kan litteraturen utfordre kjedsomheten?
 • Skriving som dialog. Om loggskriving i norskfaget og roller i tekst. 
 •  Leselyst på yrkesfag? Om tekstuell og kontekstuell motivasjon, lesestrategier og lesebehov
 • Tekst - leser -tekst. Tre lesere skriver underveis i lesinga av Jon Fosses Stengd Gitar (1985) og Amalie Skrams Forrådt (1892)
 • En leser og romanen Falketårnet. Lesning som arbeid i et forløp.
 • Leselyst på yrkesfag? Om tekstuell og kontekstuell motivasjon, lesestrategier og lesebehov
 • Tekst - leser -tekst. Tre lesere skriver underveis i lesinga av Jon Fosses Stengd Gitar (1985) og Amalie Skrams Forrådt (1892)
  En leser og romanen Falketårnet. Lesning som arbeid i et forløp.  

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Engdal, Marte. (2017) Liksomessay? om Montaigne og essayet som forfallsfenomen - og om konsekvensene dette kan ha for skrivende studenter. Vinduet.
 • Engdal, Marte. (2005) Ricoeur and the Girls. On the Playful Presentation of Being a Girl in a Threatening Wolrd and Ricoeur's Paradigm of Reading. The European Journal of Women's Studies. vol. 12 (4).
 • Halse, Marte. (2001) Hvem er jeg og hvem kan jeg være når jeg skriver? Om å skrive seg til erkjennelse, se med leserens blikk og framstå i forskerens posisjon som en forteller. Kvinneforskning. vol. nummer 1, 2001.
 • Halse, Marte. (1998) Førtitre skriveråd. Skrivingens rom. Om å skrive fagtekster.
 • Halse, Marte. (1998) Å skrive om seg selv og å skrive for andre. Skrivingens rom. Om å skrive fagtekster.
 • Halse, Marte. (1996) Hvem snakker jeg med hos meg selv når jeg skriver, og hva har jeg å si andre? : om skriving som dobbel dialog. Skrivandet som redskap.
 • Halse, Marte. (1993) En saa kjønslig Bog kjender vi hidtil ikke i vor Literatur. Om respesjonen av Amalie Skrams roman Constance Ring. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Halse, Marte. (1991) Subjektet, teksten og klasserommet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.

Bøker

 • Engdal, Marte. (2015) Å skrive seg fram og ha lesere som venter på teksten. Et bidrag til historien om da prosessorientert skrivepedagogikk kom til Norge og skriveforskning etablerte seg som eget felt. Novus Forlag. 2015. ISBN 978-82-7099-823-4.
 • Halse, Marte. (1996) "Om skriving som dobbel dialog". I Ingegerd Bãckstrøm (red): Skrivandet som redskap. 1996.
 • Halse, Marte; Hoel, Torlaug Løkensgard; Smidt, Jon. (1989) Skriving i skolen. 1989. ISBN 82-02-11731-3.

Del av bok/rapport

 • Engdal, Marte. (2012) Om å skrive seg fram og ha lesere som venter på teksten - og om skrivelyst og skriveverksted på universitetet. Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie.
 • Halse, Marte. (2000) Råd til den utforskende skriver, eller: Om hvordan bruke logg, finne sin stemme og oppdra sine lesere. Fagskriving som dialog.
 • Halse, Marte. (2000) Skriving som samtale og erkjennelse. Å kunne henvende seg til Bakhtin for å se seg selv, finne ord og en egen posisjon å skrive fra. Fagskriving som dialog.
 • Halse, Marte. (1993) Loggen, novellen og jentene. Ansatser til en bakhtinsk lesing av en prosessorientert skrivekultur. Skrivepedagogisk fornying.
 • Halse, Marte. (1989) "Why shouldn't Johnny learn to write? Om forskning og skriveopplæring i California.". Skriving i skolen. Halvårsskrift for prosessorientert skrivepedagogikk.

Rapport/avhandling

 • Halse, Marte. (1995) Analyse av skriveerfaringer og skriveprosesser blant kvinnelige hovedfagsstudenter og doktorgradsstipendiater. 1995.
 • Evensen, Lars Sigfred; Halse, Marte; Hoel, Torlaug Løkensgard; Lorentzen, Rutt T.; Moslet, Inge; Smidt, Jon. (1991) Utvikling av skriftspråklig kompetanse. Forskningsbakgrunn og kunnskapsutfordringer. 1991. ISBN 82-7570-007-8.
 • Halse, Marte. (1991) Elevtekster i et tekstrom. 1991. ISBN 82-7570-014-0.
 • Halse, Marte. (1987) Innovasjon i klasserommet? En rapport om prosessorientert skrivepedagogikk. 1987.