73593135
Alfred Getz vei 3, Sentralbygg I * 1357

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Øyum, Lisbeth; Andersen, Thale Kvernberg; Buvik, Marte Pettersen; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Skarholt, Kari. (2006) God ledelsespraksis i endringsprosesser. 2006. ISBN 9289313803.

Rapport/avhandling

  • Solem, Anniken; Buvik, Marte Pettersen; Finnestrand, Hanne Gudrun; Landmark, Andreas D.; Magerøy, Kristoffer; Ravn, Johan Elvemo. (2016) Fagarbeiderkompetanse. Kartlegging av dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg. 2016. ISBN 978-82-14-06039-3.
  • Håpnes, Tove Rigmor; Buvik, Marte Pettersen. (2013) Evaluering av NHOs Female Future program. 2013. ISBN 9788214056198. SINTEF Rapport.
  • Håpnes, Tove Rigmor; Pettersen, Marte Buvik. (2012) Evaluering av NHOs Global Future program. Ressursmobilisering hos høyt utdannede personer med innvandrerbakgrunn. 2012. ISBN 9788214053920.
  • Torvatn, Hans Yngvar; Buvik, Marte Pettersen. (2011) PolTrond - Arbeidsvilkår og arbeidsmiljø blant polske arbeidere i Trondheimsregionen. 2011. ISBN 9788214050950. SINTEF Rapport.
  • Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Nilssen, Tore Geir; Buvik, Marte Pettersen. (2009) Sosioteknisk systemteori - en gjennomgang av vekst og utvikling. 2009. ISBN 9788214048445. SINTEF Rapport.
  • Pettersen, Marte Buvik; Tvedt, Sturle Danielsen. (2009) Evaluering av 6-timersforsøk ved Miljøservice. 2009. ISBN 978-82-14-04727-1.
  • Ervik, Kristianne; Skarholt, Kari; Buvik, Marte Pettersen. (2008) Kunst i bedrifters verdiskapende prosesser. 2008. ISBN 9788214047066. SINTEF Rapport.
  • Pettersen, Marte Buvik; Tvedt, Sturle Danielsen; Torvatn, Hans. (2008) Evaluering av 6-timersforsøk ved Trondheim parkering KF. 2008. ISBN 978-82-14-04483-6.
  • Øyum, Lisbeth; Andersen, Thale Kvernberg; Pettersen, Marte Buvik; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Skarholt, Kari. (2006) God ledesespraksis i endringsprosesser: Eksempler på hvordan ledere har gjort endringsprosessen til en positiv erfaring. 2006. ISBN 9289313803.