Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsområder ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

  • Utredningsarbeid innenfor HR/HMS-feltet
  • Oppgaver tilknyttet arbeidsmiljøutvikling ved fakultetet
  • Lederstøtte for fakultetets ledere
  • Lederopplæring- og utvikling

Bakgrunn

Mastergrad i psykologi fra NTNU. Hovedfokus i masteroppgaven: faktorer som påvirker arbeidsmiljø (bl.a. stress, jobbtilfredshet, organisasjonskultur).
Jeg har jobbet ved fakultetet siden 2012 og har også god kjennskap og erfaring med rekrutteringsarbeid og ansettelser.