Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsområder ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

  • Gruppeleder for rekrutteringsgruppen ved HR-seksjonen
  • Deltakelse i utviklingsprosjekter relatert til HR-feltet
  • Rådgiving til ledere og ansatte innenfor HR-området
  • Delta i, og drive rekrutteringsprosesser
  • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser

Bakgrunn

Mastergrad i psykologi fra NTNU. Hovedfokus i masteroppgaven: faktorer som påvirker arbeidsmiljø (bl.a. stress, jobbtilfredshet, organisasjonskultur).