Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Löschenbrand, Markus. (2019) Dynamic Electricity Market Games Modeling Competition under Large-Scale Storage. 2019. ISBN 978-82-326-3950-2. Doktoravhandlinger ved NTNU (2019:177).