Bakgrunn og aktiviteter

Jeg startet som lærling i kontor- og administrasjonsfaget 18. juni 2018.

Hovedområdet mitt er innenfor infrastruktur og kontor.