Bakgrunn og aktiviteter

Research interests: spacecraft dynamics and control; nonlinear control & estimation; optimal control; multi-agent coordinated observations

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Bakken, Sivert; Grøtte, Mariusz Eivind Santora. (2019) Mener satellitter kan varsle om farlige alger. NRK [Internett]. 2019-06-07.
  • Bakken, Sivert; Grøtte, Mariusz Eivind Santora. (2019) Teknologi til algeovervåkning. NRK [TV]. 2019-06-07.