Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Personaladministrasjon med ansvarsområde: Elkraft, IET
  • Ansettelsesprosessen fra utlysning til mottak
  • Attestant fast lønn
  • Sekretær ledergruppen og Tilsettingsrådet for teknisk/administrative stillinger