Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder Avdeling for utdanningskvalitet:

 • Kvalitetsutvikling innen utdanning
 • Analyse og evaluering 
 • Studiebarometeret og andre student-/kandidatundersøkelser
 • Utredning og rådgivning
 • Lederstøtte
 • Prosjekt og prosessarbeid

Bakgrunn:

 • Utdanning:  Mastergrad i kunnskapsledelse, Bachelor of Management
 • Arbeid: Erfaring fra utdanning, forskning, helse og sosial, finans

Faglige interesser:

 • Organisasjons- og systemutvikling
 • Arbeids- og læringsmiljø
 • Utdanningskvalitet