Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt som lege i spesialisering ved BUP klinikk, St Olavs hospital. Fra høsten 09 Ph.d.-stipendiat i klinisk medisin, ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU) Midt-Norge ved NTNU. Prosjektet er tildelt lønnsmidler fra St Olavs hospital, RKBU og Samarbeidsorganet.

Utdannelse

  • Cand med 2003

Arbeidserfaring

  • Ansatt som lege i spesialisering ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk fra 2005

Pågående prosjekter

  • Ph.d prosjektet "Psykiske symptomer og deres samvariasjon med biologiske faktorer hos ungdom". Arbeidet ble påbegynt høsten 2009.  Prosjektet baseres på data fra Helseundersøkelsen I Nord-Trøndelag (Ung-HUNT III).

     

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Skrove, Marit Synnøve. (2015) Emotional symptoms, lifestyle and somatic aspects in adolescence. The importance of resilience factors. 2015. ISBN 9788232610846. Doktoravhandlinger ved NTNU (2015:214).