Bakgrunn og aktiviteter

 

Bakgrunn:

 • Cand.med.1976 (Universitetet i Oslo)
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 1986 (barne- og ungdomspsykiater)
 • Avdelingsoverlege BUP-klinikk 1992-1999
 • Dr. med. 2005
 • Professor 2011

Interesseområder:

 • Psykisk helse hos barn med lav fødselsvekt
 • Helseundersøkelser

Doktorgrad:

Mental health and cerebral magnetic resonance imaging in adolescents with low birth weight. Oktober 2005. ISBN 82-471-7258-5.
[Finn i Bibsys] [Elektronisk utgave]

Pågående prosjekter:

Publikasjoner:

[Se fullstendig liste i Cristin]

Undervisning:

Marit S. Indredavik underviser for tiden ved:

 • Profesjonsstudiet i medisin innenfor barne- og ungdomspsykiatri
 • Masterstudiet ved RBUP
 • Regional videreutdanning for leger i BUP-klinikk (leger i spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri)
 • Underviser om og/eller svarer på henvendelser fra diverse eksterne instanser vedr: "Psykisk helse hos barn med lav fødselsvekt" Det gjelder for eksempel brukerorganisasjoner, media og lignende

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner