Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er i fødselspermisjon fra 03.10.17 - 15.05.18. Ved spørsmål ta kontakt med faggruppe Kompetanse - og ledelsesutvikling

_________________________________________________________________________________

Jeg jobber med kompetanse- og ledelsesutvikling i faggruppen for kompetanse-og ledelsesutvikling på NTNU.

Arbeidsområder er blant annet 

  • Kartlegging av opplæringsbehov
  • Kompetanseutvikling
  • Ledelsesutvikling
  • Læringsportalen
  • Fusjonskafe / NTNU kafe

Jeg har en mastergrad i rådgivning ved NTNU og lederutdanning og 4 år som befal i Hans Majestet Kongens Garde.