Bakgrunn og aktiviteter

_________________________________________________________________________________

Jeg jobber med kompetanse- og ledelsesutvikling i faggruppen for kompetanse-og ledelsesutvikling på NTNU.

Arbeidsområder er blant annet 

  • Kartlegging av opplæringsbehov
  • Kompetanseutvikling
  • Ledelsesutvikling
  • Læringsportalen
  • Fusjonskafe / NTNU kafe

Jeg har en mastergrad i rådgivning ved NTNU og lederutdanning og 4 år som befal i Hans Majestet Kongens Garde.