Bakgrunn og aktiviteter

_________________________________________________________________________________

Jeg jobber med kompetanse- og ledelsesutvikling i faggruppen for kompetanse-og ledelsesutvikling på NTNU.

Arbeidsområder er blant annet 

  • Kartlegging av opplæringsbehov
  • Kompetanseutvikling
  • Ledelsesutvikling
  • Læringsportalen 
  • Onboarding NTNU (prosjektleder)
  • Økt digital kompetanse

Jeg har en mastergrad i rådgivning ved NTNU og lederutdanning samt 4 år som befal i Hans Majestet Kongens Garde.