Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

  • BA & MA i internasjonal politisk teori.
  • PhD filosofi/anvendt etikk.

Aktiviteter:

Engasjert som forsker i følgende prosjekt:

  • ETHNA (EU-finansiert): Prosjektet har som mål å utvikle et styringsverktøy for å sikre integrering av god RRI-prakis (Responsible Research and Innvation) innenfor universitets, - høgskole- og forskningssektoren(UHI), samt finansieringssektoren (i Norge: NFR). Min rolle i prosjektet er å lage en oversiktsrapport med fokus på beste RRI-praksis i UHI sektoren.
  • BEDPAN (NFR-finansiert): Grunnforsking hvor man forsker på miljøvennlige, lavkostmetoder for utvikling av palladium nanopartikler (PdNp) til bruk blant annet i medisin og elektronikk. Min rolle i prosjektet er å undersøke forskernes moralske holdning (deres «etos») knyttet til mulige produkter som kan komme ut av deres grunnforskning.
     

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Hovdal Moan, Marit. (2009) Justifying claims of state responsibility to meet the needs of irregular migrants: The problem with proceeding from human rights. Ethics, Law and Society, Vol.IV.

Rapport/avhandling

  • Hovdal Moan, Marit. (2010) What We Owe Unwelcome Residents. The obligation of liberal democracies towards irregular immigrants. 2010. ISBN 978-82-471-2457-4.