Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

  • BA & MA i internasjonal politisk teori.
  • PhD filosofi/anvendt etikk.

Aktiviteter:

Engasjert som forsker i følgende prosjekt:

  • ETHNA (EU-finansiert): Prosjektet har som mål å utvikle en modell for organisering av universitets-og høgskolesektoren (UH-sektoren) som kan bidra til at utfordringer knyttet til forskningsetikk, kjønnsbalanse i forskning, åpen publisering og samfunnsdialog løftes frem, problematiseres og håndteres gjennom hele forskning-og innovasjonsprosessen, i grunnforskning så vel som i anvendt forskning. Dette er utfordringer som står sentralt i Europeisk kunnskapspolitikks mål om samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innvation - RRI). Min rolle i prosjektet er å lage en oversiktsrapport med fokus på beste RRI-praksis i UH - sektoren i EU/EØS.

  • BEDPAN (NFR-finansiert): Grunnforsking hvor man forsker på miljøvennlige, lavkostmetoder for utvikling av palladium nanopartikler (PdNp) til bruk blant annet i medisin og elektronikk. Min rolle i prosjektet er å undersøke forskernes moralske holdning (deres «etos») knyttet til mulige produkter som kan komme ut av deres grunnforskning.
     

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Hovdal Moan, Marit. (2009) Justifying claims of state responsibility to meet the needs of irregular migrants: The problem with proceeding from human rights. Ethics, Law and Society, Vol.IV.

Rapport/avhandling

  • Hovdal Moan, Marit. (2010) What We Owe Unwelcome Residents. The obligation of liberal democracies towards irregular immigrants. 2010. ISBN 978-82-471-2457-4.