Bakgrunn og aktiviteter

I permisjon i perioden 07.12.2018 - 02.03.2020

Bakgrunn:

  • BA & MA i internasjonal politisk teori.
  • PhD filosofi/anvendt etikk.

Aktiviteter:

  • Likestillingsombud, Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH).
  • Leder av MH-fakultetets arbeidsgruppe for likestilling og mangfold.
  • Koordinator for arbeidsgruppe for etiske retningslinjer for medisinsk - og helsefaglig forskning i lav-og mellominntektsland, i regi av den najonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).
  • Eksternt medlem i NTNUs programstyre for master i global helse. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Hovdal Moan, Marit. (2009) Justifying claims of state responsibility to meet the needs of irregular migrants: The problem with proceeding from human rights. Ethics, Law and Society, Vol.IV.

Rapport/avhandling

  • Hovdal Moan, Marit. (2010) What We Owe Unwelcome Residents. The obligation of liberal democracies towards irregular immigrants. 2010. ISBN 978-82-471-2457-4.