Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat ved IKOM og psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi ved BUP Klostergata, St. Olavs Hospital. 

Mine faglige hovedinteresser er aggresjon, OCD - tvangslidelse og traumepsykologi.

Mitt phd-prosjekt har tittelen "Developmental course and risk factors of physical aggression in adolescense. The HUNT study". Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU og Yale University. De aktuelle instituttene i prosjektet er; Yale School of Medicine, Child Study Center, og IKOM, IPH og ISMS, HUNT forskningssenter fra NTNU. 

Bakgrunn

  • 09.2007 - 03.2009: Psykolog ved Habiliteringstjenesten for barn, Levanger Sykehus. 
  • 03.2009 - 06.2014: Psykolog ved Barne og familietjenesten, Trondheim Kommune.
  • 07.2014 - 09.2017: Psykolog ved BUP Saupstad, St. Olavs Hospital.
  • 10.2017 - : Psykologspesialist ved BUP Klostergata, St Olavs Hospital.
  • 08.2018 - : Stipendiat ved IKOM.

Du finner meg i 6. etg. på Kvinne-Barn-senteret. Kontor 241.06.042  

 

Publikasjoner

Bendixen, M., Henriksen, M., & Nøstdahl, R. K. (2014). Attitudes toward rape and attribution of responsibility to rape victims in a Norwegian community sample. Nordic Psychology, 66(3), 168-186.